Politika privatnosti

Odgovorna strana za obradu osobnih podataka, odnosno web stranica Nekretnine-Istra.com, smatra da je privatnost posjetitelja i registriranih korisnika temeljno pravo o kojem se ne može pregovarati koje se mora jamčiti u obavljanju djelatnosti.

Oglasnik Nekretnine-Istra.com marljivo se bavi istraživanjem u cilju što bolje zaštite prilikom obrade podataka korisnika koji proizlaze iz posjeta ili korištenja usluga oglasnika, njegove primjene i njegovih usluga, uz razvoj i implementiranje tehnoloških mjera za sprječavanje korištenje osobnih podataka (neželjeno od strane korisnika), kako bi se osiguralo da se obrada osobnih podataka provodi u skladu s pravima, temeljnim slobodama i dostojanstvom subjekata osobnih podataka, s posebnim osvrtom na privatnost i osobni identitet.

Molimo korisnika da pročita uvjete politike privatnosti naše web stranice kako bi se informirao o informacijama koje je naš sustav prikupio o njemu/njoj kada posjećuje web stranicu Nekretnine-Istra.com i koristi usluge, kako se te informacije mogu koristiti i dijeliti, kako su ti podaci zaštićeni i koja su njegova prava. Posjetom oglasnika i korištenjem internetskih usluga Nekretnine-Istra.com korisnik nam daje dopuštenje za prikupljanje i obradu njegovih osobnih podataka, kako je to detaljno opisano u ovom poglavlju Pravila privatnosti.

Prikupljanje podataka

Informacijski sustavi, procesi i računske tehnike koje upravljaju radom naše web stranice i naše aplikacije tijekom njihovog rada izvode neke osobne podatke, a to se "prikupljanje" automatski obavlja putem mehanizama pristupa i rada, te protokola koji se koriste na Internetu.

Točnije, svaki put kada se korisnik spoji na web stranicu Nekretnine-Istra.com i njezinu aplikaciju, svaki put kada nazove ili zatraži sadržaj, te svaki put kada se poduzima radnja, poput slanja kontakt obrasca, pristupni podaci pohranjuju se na online sustavi naše web stranice u obliku tablica ili datoteka linearnih podataka.

Ova kategorija uključuje podatke kao što su IP adrese, nazivi domena koji su povezani s našom web-stranicom i aplikacijom a koje koriste korisnici, korisnikov preglednik u obliku URI-ja (Uniform Resource Identifier), datum i vrijeme obrasca ili zahtjeva za podnošenje poslužitelju, količinu prenesenih podataka, brojčani kod koji označava stanje odgovora poslužitelja i druge parametre koji se odnose na operativni sustav i okruženje računala korisnika.

Ove podatke Nekretnine-Istra.com može koristiti isključivo u svrhu dobivanja anonimnih statističkih informacija o korištenju web stranice i aplikacije kako bi se identificirale stranice na kojima korisnik iskazuje preferenciju te stoga pruža odgovarajući sadržaj.

Dodatno, gore navedeni podaci mogu se na zahtjev nadležnog nadzornog tijela koristiti za ispitivanje odgovornosti u slučaju delinkventnog ponašanja ili kaznenog djela protiv web stranice i njezine aplikacije ili na štetu njezinih korisnika.

Kategorije korisnika

U odnosu na korištenje web stranice i njezinu primjenu, korisnici su podijeljeni u dvije kategorije: privatni korisnici i stručnjaci za nekretnine ili druge srodne djelatnosti (kao što su agenti za nekretnine, građevinske tvrtke, prijevozničke tvrtke, tvrtke za renoviranje i drugi stručnjaci i tvrtke vezano za sektor).

Privatni korisnici uglavnom mogu imati pristup određenim uslugama anonimno (npr. pretraživanje nekretnina), dok za druge usluge kao što su - ali ne ograničavajući se na - objavljivanje oglasa, automatsko primanje ažuriranja i obavijesti o nekretninama ili pohranjivanje omiljenih pretraživanja ili oglasa, potrebno je registrirati se prije korištenja. Profesionalni korisnici uvijek nakon registracije imaju pristup uslugama koje su im namijenjene.

Svrha obrade podataka

Podaci prikupljeni putem naše web stranice i njezine primjene tretiraju se na potpuno zakonit i primjeren način te u skladu s načelima proporcionalnosti i zakonitosti te u okviru relevantnih odredbi Opće uredbe EU-a o zaštiti podataka 679/2016 (u daljnjem tekstu: "Uredba") i striktno će se koristiti za postizanje najbolje moguće isporuke naših usluga.

Osim automatskog prikupljanja podataka o pregledavanju iz prethodnog stavka, korisnik ima pravo dobrovoljno dati osobne podatke prikupljene od Nekretnine-Istra.com isključivo ispunjavanjem određenog polja za unos (u daljnjem tekstu „Kontakt obrazac“), koji se nudi korisnicima kako bi svoje podatke dostavili na web stranicu i njezinu aplikaciju.

Za profesionalne korisnike, Nekretnine-Istra.com može prikupljati njihove osobne podatke na svojoj web stranici i svojoj aplikaciji putem online obrazaca za registraciju, online administrativnog sustava za profesionalce, izravnim kontaktom ili potpisivanjem ugovora.

U nekoliko aplikacija i usluga naše web stranice, korisnik ima mogućnost prijenosa osobnih podataka (npr. e-mail adresu, ime, telefonski broj, poštanski broj i druge osobne podatke). Dostavljanje ovih podataka je dobrovoljno i eksplicitno i uključuje sve podatke potrebne u svrhu određene tražene usluge.

Osobni podaci koje daje korisnik bit će zabilježeni i pohranjeni u zaštićenim elektroničkim oblicima te će se obrađivati uz najprikladnije sigurnosne mjere. Također će biti moguće povezivanje i integracija ovih podataka s drugim elektroničkim datotekama ili bazama podataka.

Konkretno, putem usluge kontaktiranja agenata za nekretnine, građevinskih i drugih tvrtki ili drugih oglašivača nekretnina (u daljnjem tekstu "Oglašivači"), usluga oglašavanja nekretnina (u daljnjem tekstu "Oglašavanje Nekretnina’’), usluga promoviranja korisničkog pretraživanja nekretnine ili zahtjeva za nekretninom agencijama za nekretnine, te usluge povjeravanja nekretninama drugim tvrtkama i srodnim stručnjacima za nekretnine (u daljnjem tekstu "Podnošenje zahtjeva"), osobni podaci koji se prikupljaju u svrhu ispunjavanja usluga. Zahtjevi ovih usluga nužno će biti objavljeni oglašivačima, na web stranici i njezinoj aplikaciji te će im biti dopušteno da prate svaku naknadnu obradu istih informacija i osobnih podataka.

Slanje e-pošte na e-mail adrese koje se mogu nalaziti na web stranici i njenoj aplikaciji podrazumijeva preuzimanje osobnih podataka od pošiljatelja. Ova adresa e-pošte, zajedno s ostalim prikupljenim osobnim podacima, neophodna je za odgovaranje na podnesene zahtjeve i za pružanje specifičnih traženih usluga.

Podaci će se obrađivati, bilo elektronički ili u papirnatom obliku, uglavnom korištenjem automatiziranih i neautomatiziranih procesa, a ovu obradu treba izvršiti izravno Nekretnine-Istra.com ili treća strana koja djeluje kao obrađivač u ime Nekretnine-Istra.com.

Poduzete su odgovarajuće sigurnosne mjere kako bi se spriječila neovlaštena upotreba podataka, pristup neovlaštenih strana i gubitak podataka. Ne prikupljaju se nikakvi podaci sa stranice i njezine primjene bez potrebne suglasnosti, u slučajevima kada ne služe pružanju usluge web stranice.

Potreba za izričitim pristankom

Prilikom korištenja dijela usluga naše web stranice, na primjer komunikacije, oglašavanja, promocije pretraživanja, prikupljeni osobni podaci (npr. ime, kontakt podaci i sve druge informacije koje stručna ili privatna osoba objavljuje u oglasu koji sam objavljuje) mogu se otkriti trećim stranama, kao što su partneri s kojima agencija za promet nekretninama surađuje, građevinska tvrtka, te druge tvrtke koje objavljuju imovinske oglase, a koje će na tom terenu biti kontrolori prethodno navedenih prikupljenih osobnih podataka.

Navedeni će postati svjesni podataka korisnika kako bi odgovorili na njegove/njezine zahtjeve za informacijama o izabranoj nekretnini ili nekretninama.

U skladu s odredbama Uredbe, ali i s drugim odredbama nacionalnog zakonodavstva, prema potrebi, u svezi s obradom osobnih podataka, korisnik će posebno biti dužan dati svoju posebnu i izričitu suglasnost za obradu i priopćavanje osobnih podataka. te podatke odabirom posebnog okvira s oznakom "Prihvaćam".

Priroda pružanja podataka

Davanje podataka nije obvezno, ali u slučaju odbijanja davanja osobnih podataka koji su nužni za obavljanje tražene usluge, usluga neće biti moguća. U slučaju da pružanje podataka nije potrebno, voditelj obrade moći će obraditi zahtjeve i izvršiti tražene usluge.

Metode obrade

Voditelj obrade podatke će obrađivati u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 679/2016 i svim primjenjivim nacionalnim pravom, osiguravajući potpunu usklađenost s ovim zakonskim odredbama, kao i s relevantnim odredbama ovoga zakona (o zaštiti osobnih podataka) ugovornih aranžmana dogovorenih između strana, odnosno korisnika i voditelja obrade putem ove web stranice. Podaci se bilježe i obrađuju u dokumentu i računalu, u skladu s načelom proporcionalnosti i uvijek u svjetlu gore navedenih svrha i, u svakom slučaju, sigurnosti i povjerljivosti osobnih podataka. Voditelj obrade će osobne podatke obraditi, izravno ili osobno, ili korištenjem usluga trećih strana koje djeluju kao interne, ili eventualno vanjske strukture ili kao predstavnici, u svakom slučaju u ime voditelja obrade (Nekretnine-Istra.com).

Sukladno sadašnjem zakonodavnom režimu, a posebno u skladu s odredbama Uredbe, sustav provjere protiv neželjene e-pošte aktivira se odgovorom na komunikaciju koja je dostupna korisnicima. Registrirani podaci mogu se identificirati samo u svrhu otkrivanja nezakonitih aktivnosti ili sadržaja koji nisu u skladu s Općim uvjetima korištenja naše web stranice, ali ni pod kojim uvjetima neće se obrađivati ili otkrivati trećim stranama u komercijalne ili reklamne svrhe.

Sigurnost podataka

Prikupljeni i obrađeni podaci trebaju biti zaštićeni prirodnim i razumnim metodama, kako bi se smanjili rizici neovlaštenog pristupa, širenja, gubitka i uništenja podataka u skladu s primjenjivim odredbama.

Oglasnik Nekretnine-Istra.com poduzima sve potrebne tehničke i organizacijske mjere za sigurnost i zaštitu osobnih podataka korisnika od slučajnog ili neslučajnog uništenja, gubitka, neovlaštene izmjene, otkrivanja ili pristupa te od svake druge nezakonite obrade osobnih podataka kojima upravlja. No, unatoč bona fide i svim mogućim nastojanjima na našoj web stranici da se osobni podaci korisnika pohrane u sigurno radno okruženje koje nije otvoreno za javnost, napominje se da ne postoji potpuna ili savršena sigurnost te Nekretnine-Istra.com ne može jamčiti da će neće biti nenamjernog otkrivanja osobnih podataka korisnika. Potonji moraju odmah ažurirati našu web stranicu u slučaju da su njihovi kontakt podaci izgubljeni, ukradeni ili korišteni bez njegovog dopuštenja. U takvom slučaju, i nakon što se utvrdi da smo mi krivi, uklonit ćemo kontakt podatke korisnika s njegovog ili njezinog računa i u skladu s tim ćemo ažurirati našu evidenciju.

Nekretnine-Istra.com zadržava pravo obavljanja - ali ne ograničavajući se na - radnje kao što su: a) snimanje i pohranjivanje bilo kakve komunikacije posjetitelja i korisnika na web stranici, uključujući e-poštu i odgovore na upitnike svojim zaposlenicima, kupcima (npr. pojedincima, brokerima, transportne tvrtke, itd.) ili druge osobe, b) istragu bilo kakvog zahtjeva u slučaju da komunikacija nije u skladu s njezinim uvjetima i odredbama i odlučivanje po vlastitom nahođenju da povuče ili zatraži povlačenje takve komunikacije; c) povlačenje fotografija i općenito dostavljenih podataka i informacija od strane korisnika koji se smatraju uvredljivim, nezakonitim ili nezgodnim ili koji nisu u skladu s njegovim uvjetima; d) brisanje registriranih korisnika, kada se ne pridržavaju njegovih uvjeta, nakon prethodne obavijesti.

Područje komunikacije i diseminacija podataka

Podatke koje pruži korisnik dijelit će i koristiti isključivo voditelj obrade podataka (Nekretnine-Istra.com) i tvrtke određene kao voditelji obrade, odnosno obrađivači ili treće strane ovlaštene od strane voditelja obrade podataka u smislu odredbi čl. 4. Uredbe. Kao što je gore spomenuto, za neke usluge, podaci se dijele s tvrtkama koje surađuju ili koriste usluge voditelja obrade (npr. agenti za nekretnine koji su upoznati s osobnim podacima svih podnositelja zahtjeva ili informacijama o nekretninama, bankama ili kreditnim posrednicima za davanje hipoteka ili drugih krediti i druge povezane financijske usluge vezane uz prodaju imovine), s isključivom svrhom pružanja usluga koje korisnik traži.

U tim slučajevima tvrtke djeluju samostalno i Nekretnine-Istra.com nije odgovoran za obradu podataka od njih. Također, Nekretnine-Istra.com nije odgovoran za sadržaj i usklađenost s Politikom privatnosti web stranica kojima ne upravlja.

Prijenos podataka u stranim zemljama

Osobni podaci koji se prikupljaju putem naše web stranice i naše mobilne aplikacije mogu se prenositi izvan hrvatske jurisdikcije isključivo radi ispunjavanja usluga koje se traže putem naše web stranice i koje su u skladu s uvjetima ove posebne politike privatnosti, kao i člancima GDPR uredbu.

Također, Nekretnine-Istra.com ni u kojem slučaju ne prodaje osobne podatke korisnika, dok se prilikom priopćavanja podataka trećim osobama, u skladu s navedenim uslugama, to odvija samo u svrhu ispunjenja namjene koje su dokumentirane u ovoj konkretnoj politici i u vezi s istim online usluge.

Informacije o kolačićima, tražilicama i podacima o lokaciji

Kako bi radila ispravno te u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva kao i praćenja performansi stranice, internetska stranica Nekretnine-Istra.com koristi kolačiće (eng. cookies). Kolačići (cookies) je naziv tekstualnih datoteka koje internetski preglednik smješta na računalo korisnika. Datoteke - kolačići nastaju u trenutku kada preglednik učita stranicu. Poslužitelj stranice kreira kolačić i šalje ga pregledniku. Kolačići su tehnologija/mehanizam koji je osmišljen kako bi se ubrzala analiza prometa na web stranicama, kako bi se korisnicima olakšao pristup uslugama koje nudi naša web stranica i naša mobilna aplikacija, te da se našim posjetiteljima ponudi korisno i relevantno oglašavanje. Korištenjem kolačića osobni podaci se ne prenose niti dobivaju iz sustava za identifikaciju lokacije. Ako korisnik ne želi da se njegovi podaci prikupljaju putem ovog mehanizma (kolačići), korisnik može koristiti jednostavan proces u svom web pregledniku koji omogućuje odbijanje korištenja kolačića.

Informacije o prijedlozima svojstava web-lokacije i aplikacije bit će vidljive u pretraživanjima na internoj tražilici i bit će dostupne na tražilicama trećih strana budući da web-mjesto i aplikacija dopuštaju da treće strane indeksiraju njegov sadržaj.

Ako je stranica koja sadrži oglas već uklonjena sa web-mjesta i aplikacije, vjerojatno će spremljena kopija ostati u rezultatima pretraživanja nekoliko dana. Stranica i aplikacija ne upravljaju rezultatima pretraživanja, ali korisnik može zatražiti uklanjanje stranice i zatražiti da se spremljena kopija ažurira izravno u tražilici.

Kada koristite web-mjesto i aplikaciju s aktivnom identifikacijom lokacije, web-mjesto i aplikacija mogu prikupljati i uređivati podatke o lokaciji trenutačnog korisnika. Ovi se podaci obrađuju anonimno, u formatu koji ne dopušta da se korisnik osobno identificira i koristi samo u svrhu olakšavanja korištenja određenih stranica i značajki koje se temelje na stranicama i stranicama. Usluge lokacije korisnik može uključiti ili isključiti u bilo kojem trenutku pristupom postavkama vašeg uređaja.

Trajanje obrade

Obrada podataka neće trajati dulje nego što je potrebno za ispunjenje svrhe prikupljanja, odnosno pohrane kriterija pretraživanja, obavijesti, objavljivanja obavijesti i kontakta sa stručnjacima koji zadovoljavaju kriterije korisnika.

Obrada će se odvijati sve dok zainteresirana strana ne odluči poništiti unesene podatke, u kontaktu s voditeljem obrade.

Također će biti moguće trajati onoliko dugo koliko pohrana osobnih podataka bude neophodna kako bismo ispunili našu zakonsku obvezu ili obranili svoje legitimne interese pred sudovima.

Prava korisnika

Zakoni o privatnosti daju korisniku pravo na ostvarivanje određenih prava. Konkretno, korisnik ima pravo dobiti potvrdu o postojanju osobnih podataka, čak i ako oni još nisu registrirani, te da su ti podaci dostupni u razumljivom obliku.

Također može tražiti od izvora podataka da zna identitet i podatke za kontakt voditelja obrade, obrađivača i trećih strana u ime voditelja obrade, svrhe obrade za koje su njegovi osobni podaci, primatelji ili kategorije primatelja njegovih podataka i vrijeme pohranjivanja podataka i drugih pitanja iz članka 13. Uredbe.

Korisnik također može zatražiti brisanje svojih podataka, njihov ispravak, ograničenje obrade, ažuriranje prethodnih podataka, primanje takvih podataka na strukturiranoj, uobičajeno korištenoj i strojno čitljivoj vrsti podataka ili blokiranje podataka. obrađeno protivno zakonu, suprotno obradi i automatiziranom donošenju odluka.

Upiti

Za bilo kakav upit u vezi s ovom posebnom politikom ili općenito, u vezi s poslovanjem ili uslugama oglasnika Nekretnine-Istra.com, preporučujemo da nam se obratite na e-mail adresu: info@nekretnine-istra.com ili na na telefonski broj: +385 98 177 5038.